Zmiany w infrastrukturze drogowej Tylmanowej: rondo zamiast skrzyżowania w planach na ten rok

W obszarze drogi wojewódzkiej 969, krzyżującej się z drogą powiatową w miejscowości Tylmanowa, prognozowane są istotne zmiany. Istnieją silne przesłanki wskazujące, że jeszcze w tym roku zostaną podjęte działania mające na celu przebudowę tego skrzyżowania.

Planowane prace mają zaowocować powstaniem ronda na miejscu istniejącego skrzyżowania. Inwestycja ta ma za zadanie znacząco poprawić płynność ruchu drogowego, zwłaszcza podczas weekendów, kiedy to notuje się wzmożony ruch samochodowy. Właśnie w tych dniach obserwuje się regularne tworzenie się korków, co generuje wiele problemów dla podróżujących tą trasą.