Urzędnicy Piwnicznej-Zdroju przeznaczają fundusze na rozbudowę chodnika przy ulicy Szczawnickiej

W toku niedawnej sesji radni z Piwnicznej-Zdroju postanowili przekazać na budowę kolejnego fragmentu ulicy Szczawnickiej budżet w kwocie 63 541,49 zł. Ta decyzja wydana została podczas spotkania, które miało miejsce wczoraj.

Ulica Szczawnicka jest jednym z kluczowych punktów dla turystyki w Piwnicznej-Zdroju. Jest to jedyna droga prowadząca do Kosarzysk a następnie na Obidzę, która stanowi jeden z najistotniejszych punktów łączących szlaki turystyczne Beskidu Sądeckiego. To właśnie stąd można wyruszyć na szlak prowadzący na Eliaszówkę czy Radziejową.

Wielu turystów korzysta z tej drogi, docierając samochodem i parkując je na dedykowanych parkingach, znajdujących się bezpośrednio na Obidzy lub przy Ski Hotelu bądź nieco niżej – już w Kosarzyskach. Ta arteria komunikacyjna ma duże znaczenie dla Piwnicznej-Zdroju, choć administracyjnie należy do powiatu. Z tego powodu, choć renowacja nawierzchni jest obowiązkiem Powiatowego Zarządu Dróg, budowa chodnika, zgodnie z porozumieniem pomiędzy gminami a starostwem, wymaga wkładu finansowego ze strony gminy.

Zgodnie z tym porozumieniem, koszty związane z projektowaniem chodnika jak i pokryciem 50 procent kosztów jego budowy spoczywają na gminie. Nie jest więc zaskoczeniem, że w Piwnicznej-Zdroju, która do tej pory boryka się z problemem napraw swoich własnych dróg, chodnik przy ul. Szczawnickiej jest realizowany etapami.

Pierwsza część ulicy Szczawnickiej została odnowiona jeszcze w 2018 roku na odcinku między Wilczymi Dołami do starych basenów. W tamtym czasie obecny burmistrz Piwnicznej, Zbigniew Janeczek, zapewniał, że gmina już zleciła stworzenie projektu chodnika.