Inwestycje w zabytkowy zamek w Rytrze: wyższe mury, nowa brama i podświetlenie

Planuje się przeprowadzić szereg prac renowacyjnych na terenie zamku w Rytrze, który ma na celu podwyższenie jego murów. W szczególności, zamierza się podwyższyć część murów, która ma służyć jako miejsce dla nowej bramy wjazdowej. Wójt Jan Kotarba zapowiedział, że przetarg na dalszą rozbudowę tego historycznego budynku zostanie ogłoszony już w czerwcu.

Najważniejszymi elementami tych planowanych prac są: podniesienie i zadaszenie baszty, konstrukcja nowej bramy oraz instalacja systemu oświetlenia dla całego obiektu. Wraz z tym podświetleniem, zamek stanie się widokiem przyciągającym uwagę po zmierzchu. Obecnie turystom podróżującym nocą trudno dostrzec zabytek. Po wprowadzeniu zmian, budynek ten będzie łatwo widoczny nawet po ciemku. To ma przyciągnąć jeszcze większą liczbę odwiedzających.

Na ostatnim etapie jest już projekt funkcjonalno-użytkowy zamku, a po jego ukończeniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowite koszty przewidywanych prac nie są jeszcze znane. Na ten cel gmina otrzymała jednak 1,4 miliona złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.