Spotkanie mieszkańców Starosądecka podczas koncertu kolęd i pastorałek w kościele św. Elżbiety

Rozpoczynając spotkanie w miejscowej świątyni, siostra Alicja Zielińska serdecznie przywitała licznie zgromadzonych, używając słów: „Przyszliśmy do żłóbka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały. Śpiewajmy kolędy, że serca nasze odtajały, żeby stały się bardziej wrażliwe na wszystko co wokół nas”. Zebrani na koncercie kolęd i pastorałek mieszkańcy mieli okazję posłuchać występu Dziewczęcej Służby Maryjnej. Dziewczyny śpiewały pod kierunkiem Pauliny Piekarz -Rams oraz Kingi Kurowskiej, a towarzyszyli im muzycy – Wojciech Piekarz, Jerzy Garwole oraz Krzysztof Garwole.

Podczas koncertu odbywającego się w kościele św. Elżbiety, publiczność miała szansę usłyszeć najbardziej poruszające kolędy i pastorałki. W programie nie zabrakło również utworów pełnych dynamiki i energii jak np. „Gore Gwiazda Jezusowi” czy „A wczora z wieczora…”.

Wieczór zakończył się wyjątkowym momentem, na którym dominowała piękna pieśń „Przekażmy sobie znak pokoju”. Siostra Alicja Zielińska podkreśliła, że ten utwór zobowiązuje nas do stania i podawania sobie rąk i był to nie tylko element koncertu, ale również odniesienie do trwającego w Kościele powszechnym Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wskazała także na znaczenie tej pieśni jako symbolu jedności z wszystkimi Braćmi w wierze.