Dziewięciu licencjonowanych kontrahentów zainteresowanych budową Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu wpłynęły wnioski od dziewięciu podmiotów gospodarczych, które chcą uczestniczyć w przetargu na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej. Na tym etapie urząd wykonuje formalną weryfikację wszystkich zgłoszeń.

Burmistrz Jacek Lelek informuje, że całościowy koszt tej inwestycji wyniesie 15,7 milionów złotych. Z tej kwoty, 14,5 milionów pochodzi z programu Polski Ład. Jest to kluczowy projekt dla lokalnej społeczności, nad którym pracowano przez kilka ostatnich lat.

Dom Pomocy Społecznej będzie miał miejsce dla 50 seniorów i zapewni opiekę wytchnieniową dla rodzin osób niepełnosprawnych. To bardzo ważna inwestycja dla Gminy Stary Sącz, co podkreśla burmistrz Lelek. Proces weryfikacyjny potrwa do połowy kwietnia.

Lokalizację dla nowego Domu Pomocy Społecznej wyznaczono na Lipiu, blisko placu zabaw. Inicjatywę budowy takiej placówki podjęła już w 2018 roku radna Marianna Trzebuniak. Na jednym ze spotkań osiedlowych przedstawiła koncept takiej inwestycji, który otrzymał poparcie burmistrza Jacka Lelka.