Trzecia Droga przedstawia swoje plany dla powiatu nowotarskiego: wsparcie dla turystyki i poprawa infrastruktury szpitalnej

Kandydaci z Komitetu Wyborczego Wyborców Trzecia Droga, ubiegający się o miejsce w Radzie Powiatu Nowotarskiego, zapowiedzieli intensywne działania na rzecz rozwoju branży turystycznej i agroturystycznej w regionie. Wyraźnie podkreślili, że ich celem jest stworzenie warunków, które pozwolą tym sektorom kwitnąć. Dążenie to przekłada się na konieczność wspierania budowy nowych obiektów turystycznych oraz rozbudowy istniejącej już infrastruktury.

Jednak nie tylko turystyka leży na sercu kandydatów Trzeciej Drogi. Podkreślili oni także, jak ważne jest dla nich dbanie o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Nowotarskiego oraz odwiedzających go turystów. Planują zatem inwestycje w drogi, zarówno nowe budowy, jak i remonty czy modernizacje tych już istniejących. W ten sposób chcą ułatwić poruszanie się po terenie Powiatu zarówno jego stałym mieszkańcom, jak i przyjezdnym.