Chwilowe zamknięcie ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu z powodu prac remontowych

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu przekazał informację o tymczasowym zamknięciu ruchu na jednym z odcinków ulicy Nawojowskiej. Utrudnienia mają mieć miejsce w sobotę, a dotkną fragment drogi pomiędzy ulicami Kolejową a Traugutta.

Kierowcy doceniają jakość nawierzchni na nowo wybudowanej ulicy Nawojowskiej. Niemniej jednak, drogowcy muszą ponownie przystąpić do prac na tej arterii. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przez Głównego Wykonawcę przebudowy ulicy Nawojowskiej robót związanych z remontem studni kanalizacji sanitarnej. Z tego powodu, jak podaje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ulica Nawojowska będzie chwilowo zamknięta dla ruchu w sobotę (08.06.2024) od godziny 6:00 na około 5 godzin.

Interesujące jest to, że nadchodzące prace na nowej nawierzchni, oddanej do użytku publicznego w poprzednim roku, nie wpłyną na budżet miasta. Dzięki odpowiednim klauzulom umowy, koszty te zostaną pokryte przez Głównego Wykonawcę. Potwierdził to Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, zapewniając, że prace zostaną przeprowadzone bez dodatkowych opłat dla miasta.