Zwiększona sieć połączeń Miejskich Przewozów Komunikacyjnych dla miejscowości gminy Chełmiec

Spółka Miejskie Przewozy Komunikacyjne (MPK) kontynuuje rozbudowę swojej siatki połączeń, które obsługują obszary gminy Chełmiec. W maju tego roku, jak już wcześniej informowaliśmy, autobusy miejskie zaczęły regularnie zatrzymywać się na przystankach w takich miejscowościach jak Świniarsko, Chełmiec oraz Mała Wieś. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tej usługi o mieszkańców Dąbrowej i Ubiadu.

Począwszy od poniedziałku, 10 czerwca, przewoźnik miejski poinformował, że autobusy MPK będą kursować do nowych przystanków w gminie Chełmiec. Nowa linia autobusowa o numerze 45 zostanie wprowadzona, jej trasa będzie prowadzić z Dworca Autobusowego MPK znajdującego się przy alei Batorego w Nowym Sączu do miejscowości Ubiad.

Jednocześnie, istniejąca linia nr 5 zostanie wydłużona, co przyniesie korzyści mieszkańcom Dąbrowej.

Trasy nowych i zmienionych linii przedstawiają się następująco:

Linia nr 45:

Kierunek Ubiad: Dworzec MPK, Aleja Batorego, Aleja Wolności, Długosza – Planty, Rynek, Tarnowska, Wielopole, Wielogłowy, Ubiad.

Kierunek Dworzec MPK: Ubiad, Wielogłowy, Wielopole, Tarnowska, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Jagiellońska, Aleja Wolności, Aleja Batorego, Dworzec MPK.

Należy zwrócić uwagę na to, że wybrane kursy linii nr 45 będą prowadzone przez Dąbrowę (zarówno w kierunku Ubiadu jak i do Dworca MPK).