Za nami inauguracja pierwszej Sesji Rady Gminy Łącko na kadencję 2024-2029

Wydarzenie miało miejsce, gdzie radni odebrali swoje zaświadczenia, złożyli ślubowanie i wyłonili przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady gminy. Miało to miejsce podczas pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Łącko.

Na początek, dnia 7 maja, w siedzibie Urzędu Gminy Łącko odbyło się ważne spotkanie. Była to pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Gminy, podczas której wójt Jan Dziedzina razem z nowo wybranymi radnymi złożyli swe ślubowania. Przywilej otwarcia sesji przypadł najstarszemu radnemu – Janowi Klimek, który po honorowej roli przekazał głos Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej – Wojciechowi Jamro.

Przewodniczący, po serii gratulacji skierowanych do wójta Jana Dziedzina za pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję oraz do radnych, którzy triumfowali w wyborach dzięki poparciu mieszkańców swoich okręgów wyborczych, wręczył im akty powołania na radnych oraz na funkcję wójta.