Uroczyste otwarcie nowego Posterunku Policji w Chełmcu dzięki wsparciu lokalnych władz

12 grudnia stał się istotnym dniem dla mieszkańców Gminy Chełmiec, jako moment uroczystego otwarcia nowego Posterunku Policji. To znaczące wydarzenie stało się możliwe dzięki współpracy lokalnego samorządu oraz przedstawicieli Policji, a także dzięki dużej pomocy ze strony władz gminy. Nowy posterunek policji, położony przy ulicy Marcinkowickiej 25, rozpoczął swoją działalność, a funkcjonariusze przystąpili do wykonywania swoich obowiązków.

W dniu otwarcia, 12 grudnia, o godzinie 12:00, rozpoczęła się uroczystość. Miejsce – przed budynkiem gminnym na ulicy Marcinkowickiej 25, gdzie znajduje się nowa siedziba Posterunku Policji w Chełmcu. Podczas tego ceremonialnego momentu obecni byli liczni znamienici goście. Wśród nich insp. Rafał Leśniak – reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Michał Jamka – pełniący rolę I Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, oraz Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec.

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się również Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec, Wiesław Szołdrowski – Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec, Katarzyna Dudczyk – kierująca Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, sierż. sztab. Jacek Łukasik – stojący na czele Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, Dariusz Bulanda – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji czy kom. Jakub Mółka – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Nowym Sączu. Nie zabrakło także kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz funkcjonariuszy nowo otwartego Posterunku Policji w Chełmcu.