Renowacyjne działania konserwatorskie dotyczące zabytkowego tryptyku w Sromowcach Niżnych

Planowane są prace konserwatorskie, które mają na celu odnowę zabytkowego tryptyku gotyckiego. Miejsce tych działań to kościół parafialny w miejscowości Sromowce Niżne.

Władze Gminy, zaangażowane w sprawę, wykazały się inicjatywą i zdobyły niezbędne fundusze na proces renowacji. Zasoby te zostały następnie przekazane Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sromowcach Niżnych. Kluczowej roli w tej procedurze odegrał wójt – to on przekazał zebrane środki proboszczowi parafii, księdzu Markowi Kądzielawie. Środki finansowe zostały pozyskane dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków. Prace konserwatorskie rozpoczną się bez zwłoki i ich zakończenie przewidziane jest na bieżący rok.

Pod renowację idzie niezwykle wartościowy tryptyk z XV wieku, stanowiący rzeźbę przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem. Ta cenna rzeźba została przeniesiona z drewnianego kościoła św. Katarzyny do obecnej świątyni parafialnej w Sromowcach Niżnych. Ze względu na jej zabytkowy charakter, pracochłonność i skomplikowanie prac konserwatorskich są nieuniknione.