Prelekcje profilaktyczne dla młodzieży – inicjatywa Policji z Komisariatu w Szczawnicy

Dzielnicowi stacjonujący w szczawnickim Komisariacie Policji, nie ograniczają swojej działalności wyłącznie do codziennych obowiązków służbowych. Ponadto, angażują się w organizowanie spotkań prewencyjnych. Przykładem takiego zaangażowania była sytuacja z 27 listopada, kiedy to zaproszono ich na spotkanie z uczniami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy.

W trakcie tego spotkania, funkcjonariusze podjęli próbę nawiązania dialogu z młodzieżą na temat skomplikowanych kwestii jak odpowiedzialność karna osób niepełnoletnich. Omówili również problematykę konsekwencji wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Dodatkowo, poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci oraz cyberprzemocą.

Nie tylko omówiono zagadnienia ujęte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, lecz także policjanci starali się na konkretnych przykładach przedstawić co to jest demoralizacja i czyn karalny. Zaprezentowano takie przejawy demoralizacji jak: wagary, wandalizm, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków czy też dopalaczy. Podkreślono również jak ważne są środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji.

Dzielnicowi zaznaczali, że młody wiek to nie wymówka – osoby niepełnoletnie także mogą odpowiadać za swoje czyny karalne przed sądem rodzinnym. Nie ominęli tematu cyberprzestępczości. Uświadamiano uczniom, że korzystanie z internetu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione czyny zabronione. Radzono jak unikać kontaktów z osobami poznanymi w sieci oraz jak ostrożnie udostępniać swoje zdjęcia i dane osobowe w Internecie. Tłumaczono co to jest cyberprzemoc i jak można się przed nią chronić. Poruszono również kwestię zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu.