Planowana budowa nowego mostu na Popradzie – GDDKiA ogłasza przetarg na dokumentację projektową

Oddział krakowski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczyna proces przetargowy dotyczący przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanego mostu przez rzekę Poprad w Starym Sączu. Budowa nowego obiektu planowana jest na trasie drogi krajowej numer 87, a oprócz opracowania dokumentów, zwycięzca przetargu będzie pełnił również nadzór autorski nad całym przedsięwzięciem.

Według szacunków GDDKiA, nowy most powinien być gotowy do użytku najpóźniej na koniec roku 2027. Zastąpi on istniejący obiekt, który powstał w 1964 roku i który, zgodnie z planami Dyrekcji, ma zostać rozebrany za kilka lat.

Zamawiający oczekuje od przyszłych wykonawców kompleksowej dokumentacji projektowej, obejmującej nie tylko sam most, ale i drogi dojazdowe. Dodatkowo, zlecenie obejmuje także zdobycie wszelkich wymaganych decyzji i zezwoleń prawnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

W skład przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji powinna wchodzić techniczna koncepcja mostu, przedstawiająca trzy różne warianty rozwiązania wraz z ich analizą ekonomiczną. Opracowany w ten sposób projekt stanie się podstawą do kolejnego przetargu na realizację robót budowlanych dla zadania o nazwie „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Poprad w ciągu drogi krajowej nr 87 w miejscowości Stary Sącz”.