Konferencja "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa" zorganizowana przez Euroregion „Tatry” i inne instytucje

10 maja 2024 roku, w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu, odbyła się konferencja pod nazwą „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY sp. z o.o. oraz Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, jako część obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Ceremonię otwarcia konferencji przeprowadzili Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”, Bogusław Waksmundzki, oraz Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Michał Stawarski. W trakcie dalszego przebiegu wydarzenia, Dyrektor Stawarski przedstawił informację dotyczącą roli Euroregionu „Tatry” w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie pogranicza polsko-słowackiego za sprawą realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Zaangażowanie Funduszy Europejskich w realizację ścieżek rowerowych na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, omówiła menadżer projektów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY sp. z o.o., Anna Sowińska. Później, bezpieczeństwo ruchu rowerowego na wspomnianych ścieżkach, przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, asp. szt. Piotr Stanek.