Czy w Pieninach będzie kolej gondolowa? Plany są bardzo ambitne!

Pod koniec stycznia 2023 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał do publicznej wiadomości, że przeznacza ponad dwieście tysięcy złotych na badania sprawdzające jak kolej gondolowa będzie wpływać na środowisko naturalne. To ogromny krok w tym ambitnym projekcie!

Pewne jest, że porozumienie między Województwem Małopolskim a poszczególnymi samorządami z regionu Pienin zostało już podpisane. Na jego mocy, będzie możliwe przeprowadzenie badań informujących o tym, jak kolej gondolowa może wpływać na środowisko naturalne regionu. Wynik będzie wiążący i jednoznacznie podpowie, czy można inwestować w kolej gondolową, czy też nie do końca.

Proponowana kolej linowa miałaby łączyć ze sobą Sromowce – Krościenko – Szczawnicę. Byłaby pierwszą w Polsce tego typu kolejką gondolową, łączącą sąsiednie gminy. Byłaby to z jednej strony niezwykła atrakcja dla całego regionu. Z drugiej jednak, stanowiłaby alternatywę dla podróżujących samochodami po Pienińskim Parku Narodowym. Udrożnione zostałoby również połączenie komunikacyjne kierujące do głównych ośrodków turystycznych. Mowa tu przede wszystkim o Szczawnicy, Krościenku czy Czorsztynie