Podmioty ekonomii społecznej otrzymują rządowe wsparcie

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, wraz ze swoją zastępczynią, Anita Czerwińską, przekazały gwarancje finansowe dla przedsiębiorstw społecznych. Te promesy zostały przyznane w ramach dwóch programów realizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), mianowicie „Przedsiębiorstwo Społeczne+” na lata 2023-2025 i „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej”. Wśród beneficjentów znalazła się Joanna Grząbel-Mikulska, prezes starosądeckiej Spółdzielni Sekret Smaku.

Na terenie Polski działa przeszło 780 jednostek ekonomii społecznej, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego. Szczególnie licznie są one reprezentowane w województwie podkarpackim, gdzie znajduje się aż 105 takich instytucji. Zadaniem programów MRiPS jest udzielenie wsparcia tym podmiotom – „Przedsiębiorstwo Społeczne+” oraz „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej”.

Minister Marlena Maląg i sekretarz stanu w MRiPS, Anita Czerwińska, pełniąca jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Ekonomii Społecznej, wręczyły promesy na finansowanie działalności przedsiębiorstw społecznych. W ten sposób rząd daje wyraz swemu zaangażowaniu w rozwój sektora ekonomii społecznej, który łączy generowanie zysków z realizacją celów społecznych.