Nowoczesna ekopracownia w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu może poszczycić się nowym, zaawansowanym projektem – ekopracownią. To innowacyjne miejsce, stworzone z myślą o uczniach pragnących zdobywać wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska.

Pracownia jest wyposażona na najwyższym poziomie. Wśród urządzeń, które znajdują się w jej wnętrzu, można wymienić pompę ciepła, kolektory słoneczne, elektrownię wiatrową, turbinę Peltona czy turbinę wodną. Jest tam także zestaw hybrydowy, pirometr, refraktometr, pehametr i anemometr oraz dostępne są edukacyjne plansze do nauki.

Grzegorz Skalski, dyrektor szkoły, podkreśla rolę kształcenia w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Określa go jako zawód o szerokim profilu dający możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej czy słonecznej. Według niego praktyczny aspekt zawodu polega na zastosowaniu w budownictwie różnego rodzaju instalacji energetyki odnawialnej, takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę czy małe elektrownie wodne i wiatrowe.